Το χωριό Δραβήσκος στης αρχές του 21. αιώνα

Η επαρχία Φυλλίδα δεν θεωρείται μόνο η φτωχότερη του Νομού Σερρών, αλλά και μια από της πλέον υποανάπτυκτες περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας, με κύριο πρόβλημα την έλλειψη θέσεων εργασίας και δυνατοτήτων απασχόλησης. Το πραγματικό ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται σε επίπεδο πολλαπλάσιο των επίσημα αναφερόμενων στοιχείων, δεδομένου της καθολικής παράλειψης σημαντικού μέρους των τοπικών άνεργων και υποαπασχολούμενων ατόμων από τις επίσημες στατιστικές.

Υποδομές

Σε αντίθεση με άλλους πλέον "έρημους" οικισμούς παρουσιάζει ο Δραβήσκος μέχρι και σήμερα μια ιδιαίτερη ζωντάνια. Αν και πολλοί νέοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό, άλλοι είτε ανέλαβαν τις κάθε είδους επιχειρήσεις των γονέων τους είτε τόλμησαν να ξεκινήσουν δικές τους δουλειές.

Η ανάλογα προς τα τοπικά δεδομένα αρκετά ολοκληρωμένη δημόσια και ιδιωτική υποδομή καθώς και η οδική σύνδεση του Δραβήσκου ευνοούν την εμπορική κίνηση και από τα γειτονικά χωριά.

Στα αρνητικά σημεία πρέπει να υπολογιστεί η άμεση εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τις εξελίξεις στον ευρύτερα μοναδικό παραγωγικό τομέα της γεωργίας, καθώς τα εισοδήματα των αγροτών ακολουθούν μια πλέον μόνιμα φθίνουσα πορεία.

Άλλο ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η προοδευτικά εξελισσόμενη υπεργήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με μείωση έως και μηδενισμό της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων της "τρίτης ηλικίας".

Αγροτικές καλλιέργειες

Η πλειοψηφία των επαγγελματικά ενεργών κατοίκων του χωριού Δραβήσκος ασχολείται είτε αποκλειστικά είτε μερικώς με την γεωργία ή κτηνοτροφία. Για οικονομικούς λόγους στράφηκαν οι περισσότεροι αγρότες στην μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού, το οποίο προϊόν όμως θεωρείται σήμερα ιδιαίτερα προβληματικό. Σε δεύτερο βαθμό καλλιεργούνται ζαχαρότευτλα, ντομάτες, σιτηρά και τριφύλλια, ενώ η καλλιέργεια καλαμποκιού και καπνού έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί. Λόγω πλέον μηδαμινής οικονομικής απόδοσης εκριζώθηκαν ή παρατήθηκαν και οι περισσότεροι αμυγδαλιώνες. Οι κατά το πλείστον νεόφυτες ελαιώνες αποδίδουν λόγω του τοπικού κλήματος ελάχιστα, ενώ το καθεστώς της ελεγχόμενης επιδοτούμενης καλλιέργειας προμηνύει πρόσθετες δυσμενές εξελίξεις.

Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεται επίσης η κτηνοτροφία, που σήμερα περιορίζεται σε μερικά κοπάδια αιγοπροβάτων και γιδιών καθώς και λίγες μονάδες εκτροφής βοοειδών.

Η αγορά του χωριού Δραβήσκος

Με τα χρόνια μετατοπίστηκε η "αγορά", δηλαδή τόσο η πλατεία όσο και το εμπορικό κέντρο, από την αρχική θέση "στα Εντόπια" προς την απέναντι πλευρά του χωριού. Η εμπορική κίνηση εστιάζεται σήμερα στο τμήμα της κεντρικής οδού από τη γέφυρα στο κέντρο του χωριού Δραβήσκος μέχρι την έξοδος προς το Μαυρόλοφος. Εδώ στεγάζει το κάθε ισόγειο κάποιο κατάστημα ή κάποια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων τριών για τα τοπικά δεδομένα αρκετά μεγάλων σούπερ-μάρκετ.

Όσο και να φαίνεται απίστευτο, η αγορά του χωριού Δραβήσκος αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα έλλειψης χώρων στάθμευσης οχημάτων!

Ψυχαγωγία

Τα πολυάριθμα και στα διάφορα γούστα των εκάστοτε πελατών απευθυνόμενα καταστήματα ψυχαγωγίας και διασκέδασης συνθέτουν μια πολύχρωμη εικόνα και έλκουν επισκέπτες και από τα γειτονικά χωριά. Μόνο τα κλασικά παραδοσιακά καφενεία που κάποτε αποτελούσαν όχι μόνο τόπο συνάντησης κυρίως των ανδρών, αλλά γενικότερα και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής, σήμερα έχουν πλέον εξαφανιστεί τελείως,

Στα αρνητικά σημεία πρέπει να υπολογιστεί το γεγονός ότι οι σημερινές υποδομές συμπεριλαμβάνουν καμία δυνατότητα ποιοτικής, επιμορφωτικής και μην εμπορευματοποιημένης ψυχαγωγίας, καθώς και δεν υπάρχει η όποια κοινόχρηστη κτιριακή υποδομή. Συνεπώς όροι όπως "εστία νεολαίας", "αίθουσα επιμόρφωσης & μελέτης", "χώρος συνάντησης και συζήτησης" κλπ. δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνονται στο τοπικό και δημοτικό λεξιλόγιο.

Δραβήσκος - Το κτήριο του Κ.Α.Π.Η.
Το Κ.Α.Π.Η. Δραβήσκου

Στοιχεία υποδομής του Δραβήσκου

 • Αγροτικό ιατρείο
 • Αγροτικός συνεταιρισμός
 • Γήπεδο
 • Δημοτικό νηπιαγωγείο
 • Δημοτικό σχολείο
 • Δημόσιο Γυμνάσιο
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Οδοντιατρείο
 • Πρακτορείο ΕΛΤΑ
 • Πολιτιστικός σύλλογος
 • Σχολή οδηγών
 • Φαρμακείο
 • Φροντιστήρια

Δραβήσκος - Εξαγωγή ζαχαρότευτλων
Εξαγωγή ζαχαρότευτλων

Δραβήσκος - Βαμβακοκαλλιέργεια
Βαμβακοκαλλιέργεια

Δραβήσκος - Η συνοικία των Εντοπίων
Όψη από το κέντρο προς την συνοικία των Εντοπίων στο ύψωμα του Αγ. Αθανασίου
(αρχές δεκαετίας του 1990)

Δραβήσκος - Βραδινή παρέα σε ταβέρνα
Βραδινή παρέα σε ταβέρνα

Προοπτικές

Η αξιόλογη οικονομική ανάπτυξη του χωριού Δραβήσκος κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 έχει διακοπεί αμετάκλητα. Μάλιστα ακριβοπληρώνονται σήμερα οι αμαρτίες του παρελθόντος τόσο στον ιδιωτικό όσο ειδικά και στο δημόσιο και διοικητικό τομέα. Εάν θα υπάρξει πλέον η όποια και έστω μικρή ανάπτυξη, αυτή θα βασιστεί πάντως σε ριζικά διαφοροποιημένα δημογραφικά και κοινωνικά δεδομένα.

Διασταύρωση προς Δραβήσκος, Μαυρόλοφος και Μύρκινος
Η νέα Εθνική οδός παρακάμπτει πια από το 2003 τα χωριά Δραβήσκος και Μαυρόλοφος. Στην φωτογραφία φαίνεται η νέα διασταύρωση προς Δραβήσκος και Μαυρόλοφος (δεξιά) και Μύρκινος (αριστερά).