Φωτογραφίες των συνοικιών του χωριού Δραβήσκος

Λόγω του όγκου των φωτογραφιών ενδέχεται να αργήσει το "φόρτωμα" της σελίδας, κάντε λίγη υπομονή.
 

Η δυτική πλευρά του "Αγίου Αθανασίου" και του οικισμού των Θρακιωτών
Η δυτική πλευρά του υψώματος του "Αγίου Αθανασίου" (άνω τμήμα της φωτογραφίας) και τα τελευταία σπίτια της συνοικίας των Θρακιωτών (κάτω τμήμα της φωτογραφίας). (Φεβρουάριος 2004)

Το κεντρικό τμήμα του χωριού Δραβήσκος
Η ανατολική πλευρά του υψώματος του "Αγίου Αθανασίου" (άνω τμήμα της φωτογραφίας) και η δυτική πλευρά της συνοικίας των Θρακιωτών (κάτω τμήμα της φωτογραφίας). Ενδιάμεσα διακρίνεται η ρεματιά που διασχίζει το χωριό Δραβήσκος. Στο βάθος δεσπόζει η χιονισμένη οροσειρά του Παγγαίου. (Φεβρουάριος 2004)

Το κεντρικό τμήμα του χωριού Δραβήσκος
Στο άνω μέρος της φωτογραφίας φαίνονται τα ανατολικά τμήματα των συνοικιών Εντοπίων και Μικρασιατών, ενώ κάτω φαίνεται το δύτικο-κεντρικό τμήμα του συνοικισμού των Θρακιωτών. (Φεβρουάριος 2004)

Τμήματα των συνοικισμών Μικρασιατών και Θρακιωτών
Κεντροδυτικά τμήματα των συνοικιών των Μικρασιατών (άνω) και Θρακιωτών (κάτω). (Φεβρουάριος 2004)

Όψη από τα βορειοανατολικα προς το χωριό Δραβήσκος
Όψη από τη βορειοανατολική άκρη του χωριού προς μέρος του συνοικισμού των "Μικρασιατών" (άνω τμήμα της φωτογραφίας) και τα τελευταία σπίτια του συνοικισμού των "Εντόπιων". (Ιούνιος 2004)

Όψη προς το κέντρο του χωριού Δραβ'ησκος
Όψη από το ύψωμα του "Αγίου Αθανασίου" προς το κέντρο του χωριού Δραβήσκος. Πάνω αριστερά φαίνεται ο Ναός Μεταμορφώσεως, ενώ στο πάνω μέρος της φωτογραφίας διακρίνονται σπίτια του χωριού Μαυρόλοφος. (Ιούνιος 2004)

Το νοτιοδυτικό τμήμα του χωριού Δραβήσκος
Όψη από το ύψωμα του "Αγίου Αθανασίου" προς το νοτιοδυτικό τμήμα του χωριού Δραβήσκος. (Φεβρουάριος 2004)

Νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού των Θρακιωτών
Όψη από το ύψωμα του "Αγίου Αθανασίου" προς το νοτιοδυτικό τμήμα της συνοικίας των Θρακιωτών και το ύψωμα "Τιλκί Μπαϊρ" πάνω δεξιά. (Φεβρουάριος 2004)

Νότια πλευρά το χωριού Δραβήσκος
Όψη από το Μαυρόλοφος προς το Γυμνάσιο και την νότια είσοδο του χωριού Δραβήσκος. (Φεβουάριος 2004)